ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਨੇ  ਟੋਨੀ ਕੱਕੜ ਦੇ ਟਰੈਕ  'ਓਹ ਹਮਸਫਰ'  ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ

ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਨੇ  ਟੋਨੀ ਕੱਕੜ ਦੇ ਟਰੈਕ  'ਓਹ ਹਮਸਫਰ'  ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ

ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 'ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ' ਲਈ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 'ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ' ਲਈ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ,  ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ 13 ਦੀ ਜੱਜ ਹੈ

ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ,  ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ 13 ਦੀ ਜੱਜ ਹੈ

ਨੇਹਾ, ਜੋ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਨੇਹਾ, ਜੋ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ